Alle planlagte byggeprosjekter i Råde

Etablering av datasenter i Råde
Storeespeed DC 17 ligger i nærheten av Rygge Moss flyplass og E6. Mellom byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg i Viken fylke. I samarbeid med Råde kommune vil Storespeed utvikle et datasenter bygget for fremtiden som muliggjør synergier for vertikale hager og mer. Storespeed er et selskap som har som mål å være ledende i å følge den norske regjeringens datasenterstrategi og Råde kommune deler denne visjonen. Ordføreren Rene Rafshol er ledende i å utvikle en bærekraftig strategi for kommunesektoren i Norge for å støtte datasenterindustrien for fremtiden.
Nybygg av boliger i Råde, trinn 1
Gnr/bnr: 99,100/1,2,5 m.fl.
Nybygg av næring og leiligheter mm i Råde
Næring i 1 etasje og leiligheter i 2-3 etasje. Gnr/bnr: 60/12, 23, 24, 42, 44 og 63/34.
Etablering av innfartsparkering ved E6, rv. 110 og fv. 118 Jonstenkrysset i Råde
Fra handlingsprogram for perioden 2018-2023, med planlagt utførelse fra 2023.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Råde
Storeespeed DC 17 ligger i nærheten av Rygge Moss flyplass og E6. Mellom byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg i Viken fylke. I samarbeid med Råde kommune vil Storespeed utvikle et datasenter bygget for fremtiden som muliggjør synergier for vertikale hager og mer. Storespeed er et selskap som har som mål å være ledende i å følge den norske regjeringens datasenterstrategi og Råde kommune deler denne visjonen. Ordføreren Rene Rafshol er ledende i å utvikle en bærekraftig strategi for kommunesektoren i Norge for å støtte datasenterindustrien for fremtiden.
Rehabilitering av VA-ledninger i Råde
7-9 måneders byggetid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.