Alle planlagte byggeprosjekter i Nittedal

Utbedring av Rv 4 Kjul - Rotnes i Nittedal
3,5 km. I Handlingsprogram 2018-2023.
Nybygg av leiligheter i Nittedal, trinn 2
Planlagt byggehøyde 3-6 etasjer. Gnr/bnr: 14/2, 14/1256, 14/1257, 14/1258, 14/1261, 14/1262, 14/1266, 14/1308, 14/646 og 214/47.
Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 4
Totalt 250 enheter på området.
Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 3
Totalt 250 enheter på området.
Nybygg av boligområde i Rotnes, trinn 2
Totalt 250 enheter på området.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 900.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 900.
Ny transformatorstasjon på Gjelleråsen i Nittedal
Statnett ønsker å signalisere at de tror at en koblingssstasjon på Gjelleråsen vil være en del av en fremtidig nettløsning i dette området. Denne stasjonen vil kunne forenkle gjennomføringen av utbyggingene i området.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1200.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området. Gnr/Bnr: 41/28, 48 og 50.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.
Nybygg av boliger på Hakadal i Nittedal kommune
Totalt mellom 50-60 boenheter på området.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1100
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1700.
Gang- og sykkeltiltak langs Riksveg 4 Trondheimsvegen i Nittedal
Formålet med planen er å bygge gang- og sykkelveg separert fra kjørevegen og utvide til sykkelveg med fortau der det er mulig. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 402 Gamleveien i Nittedal kommune
1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 900.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 402 Stasjonsvegen i Nittedal kommune
0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 5900.
Etablering av utleieleiligheter med personalbase og tilhørende infrastruktur i Nittedal kommune
8 utleieleiligheter med personalbase og tilhørende infrastruktur. 8 brukerleiligheter ca. 50 m2, personalbase på ca. 150 m2. totalt ca. 550 m2. Ca. 10-20 biloppstillingsplasser. Leietakere er innbyggere med nedsatt funksjonsevne av ulik karakter som har behov for, og rett på, omfattende helse- og omsorgstjenester. Leilighetene skal være fullverdige og attraktive, og utforming av utemiljø er av stor betydning for daglig aktivitet og livskvalitet for beboerne.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 2200.
Etablering av gang- og sykkelvei i Nittedal
Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rådhuskvartalet og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå parallelt med Svartkruttveien før den krysser over Ørfiskebekken. Den vil krysse innkjøringen til Mo gård og Nittedal hestesenter. Kulvert under Svartkruttveien forlenges, slik at gang- og sykkelveien går over denne.
Etablering av boliger i Nittedal kommune
6 dekar varav 4 mål avsedd for enmansbolig.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 600.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 3000.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 900.
Nybygg av eneboliger og ny adkomstvei i Nittedal
Gnr/bnr 12/152, 12/140, 12/176, 12/75, 211/3. Grunneier: Bengt Westervoll, Britt Lybeck Johannessen og Rolf Henry Johannessen.
Trafikksikringstiltak i Nittedal kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 600. Varingveien/Hakadal stasjon-Fuglåsveien.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 402 Sagstuveien i Nittedal
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 402 Gamelveien i Nittedal
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 402 Sagstuveien i Nittedal
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.