Alle planlagte byggeprosjekter i Moss

Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Rygge
Eskelundveien/Smed Grønvolds vei. Gnr/bnr: 10/3, 9, 20, 11/17 mfl.
Etablering av datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Riving av parkeringshus for etablering av boliger og næring samt rehabilitering av verneverdig bebyggelse i Moss sentrum
Kongensgate 15 m.fl. Planområdet ligger i Moss sentrum mellom Vincents Buddes plass og Henrich Gernes gate langs med Kongens gate og Møllergata. Planområdet er på ca. 10,6 daa.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av blokkleiligheter og parkeringskjeller på Kambo i Moss
Boklok: IKEA og Skanskas felles boligsatsing. 80-100 gjennomgående leiligheter som alle har private uteplasser. 4-6 etasjer. Terrasser på takene. Knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon.
Nybygg av industriområde ved Mosseporten i Moss
Ca 290 mål. Tomtene er ikke opparbeidet.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av hyttelandsby på Dillingøy i Moss
Tidligere Dillingøy Leir. Ca 15 daa. 65 hytter og eventuelt 70 parsellhager. Byggeklar tomt med infrastruktur. Prefabrikkerte elementer som leveres av Hersleth Entreprenør AS.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Nybygg av boliger i Moss kommune
Mellom 36 og 42 boenheter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Moss
I forslag til handlingsprogram 2018-2023.
Riving av bank i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 119 Dilling-Vang i Rygge
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien. Utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.
Nybygg av rekkehus i Moss
Fortløpende utbygging.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Moss
Gnr/bnr:1/1668 og 1/3662.
Nybygg av gang og sykkelvei og vannledning i Rygge
Fra vestre til østre hovedport. 2 km vannledning.
Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av gang- og sykkelveiforbindelse på Fylkesveg 316 (tidligere Fv. 311) i Moss
Gang- og sykkelveiforbindelse på strekningen nord for Wankels vei og langs Osloveien. 1,4 km.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Kollektivgate Fylkesveg 118 Fjordveien x Nyquist gate i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Flytting av pumpehus i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Flytting av pumpehus / Relocation of a pumping station
Rehabilitering av kunstgress på Jeløya i Moss kommune
Nytt kunstgress på Bellevue stadion i Moss. 12 000 m2
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.