Alle planlagte byggeprosjekter i Modum

Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Kostnad 161 MNOK + mva. Inntaket planlegges ved Vikersund arbeidssenter.
Etablering av opplevelsesenter på Simonstranda
8-900m2, utstilling av premiesamling og utstyr, virtuelt opplevelsessenter, forelesningssal og kafeteria.
Etablering av høydebasseng og VA-ledninger i Modum kommune
I tillegg til basseng i området Setersbergveien,må det legges ca. 700m VA-grøft.
Utbygging av bredbånd i Viken
Gjelder område Nykirke-Refsal-Hasselgrenda og Morud–Snarum–Vestre Snarum–Sysle. Følgende kommuner/regioner deltar på denne anskaffelsen: Sigdal, Sarpsborg, Råde, Rakkestad, Nes, Modum, Lunner, Lillestrøm, Lier, Krødsherad, Kongsbergregionen, Indre Østfold, Hallingdal, Halden, Aurskog-Høland og Aremark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.