Alle planlagte byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 275 boenheter i området. 104 tomter er regulert til eneboliger.
Nybygg av eneboliger på Harestua i Lunner
Gnr/bnr: 116/3, 173/256, 186/9 og 186/10. 95 dekar. 80-90 eneboliger, delvis i kjede/rekke.
Utvidelse av hytteområde på Harestua
Utvidelse fra 50 mål til 110 mål.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.