Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsberg

Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 1
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet.
Nytt bolig- og næringsområde ved Raumyr, Edvardsløkka i Kongsberg, trinn 2
Ca. 15 mål. 130 boliger og ca 7000 m2 næringsareal. Conceptor Bolig eier 55 prosent og Kongsberg Tomtesellskap 45 prosent av prosjektet.
Nybygg av boliger i Kongsberg
Gnr/bnr: 8358/1, 8357/1, 8350/1, 8351/1, 8351/3, 8353/2 og 8354/1. Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger for Vestfold og deler av Telemark
E134 fra Kongsberg til Brunkeberg, rv. 36 fra Skjelsvik til Seljord og E18 fra Rugtvedt til fylkesgrensa til Viken
Nybygg av dagligvarebutikk og boliger i Kongsberg
Rødshøgda AS eies av AS Kongsberg Tomteselskap, Backe Prosjekt AS, Bøhmer Holding AS og Tommelise Eiendom AS.
Nybygg av leiligheter og næring på Nytorget i Kongsberg
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 7050/1 og deler av 7031/2.
Nybygg av leilighetsbygg i Kongsberg
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 95 leiligheter på Gamlegrendåsen Terrasse.
Nybygg av handel, industri og lager i Kongsberg
Byggeklare tomter. Areal: 500-7500 kvm Byggtid: 6 - 9 måneder
Utbedring av jernbaneundergang ved Fylkesveg 286 Teigen i Kongsberg
1000m hovedveg, 1000m gs-veg, 200m andre veger, 100m bru.
Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
17Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Etablering av biogassanlegg på Gomsrud i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/3/1, 117/4, 117/22, 117/22/1, 2087/1.
Nybygg av boliger og næring i Kongsberg
Gnr/Bnr: 6/6, 7, 11, 37, 47, 70, 72, 76, 77 og 78.
Nybygg av kraftledning nord for Kongsberg sentrum
132 kV kraftledning, omlag 5,7 km lang.
Nybygg av kraftledning og riving av eksisterende ledning sør for Kongsberg sentrum
Ledninga vil være om lag 4,4 kilometer lang, og skal gå i same trasé som den eksisterende ledninga, som skal rives.
Nybygg av omsorgsboliger på Skavanger i Kongsberg
Gnr/bnr: 7717/146, 7717/82 m.fl.
Kongsberg stasjon skifteområde Numedalsbanen - signaltekniske arbeider
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første seksårsperiode.
Nybygg av renseanlegg i Kongsberg
Gnr/bnr: 7319/1, 7316/1.
Tilrettelegging for gående og syklende mm på E134 Bergmannsgata i Kogsberg
Regulering av dagens E134 på strekningen Fv 40 til Sellikdalen. Etter åpning av E134 Damåsen-Saggrenda i 2019, forventes strekningen bli nedklassifisert fra europaveg til kommunal veg.
Oppgradering av 66 kV-ledning med master mellom Evju-Haslestad
29 tremaster skal byttes ut med stålmaster.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.