Alle planlagte byggeprosjekter i Gol

Ny Rv 7 over Hardangervidda
Gol, Ål, Hol, Eidfjord, Ullensvang kommuner.
Nytt boligområde på Gol
Ca. 100 dekar. ca. 100 boliger.
Etablering av vei i Gol kommune
Avlastningsveg for Sentrumsvegen.
Tilbygg av bibliotek i Gol
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.