Alle planlagte byggeprosjekter i Gjerdrum

Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Gjerdrum
Infrastruktur for 500-800 boenheter.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert/delvis regulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ny høydebasseng på Gjerdrum
Delsum områdeplan Ask.
Grunnforsterkning; kalksementpeler i forbindelse med kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum kommune
Entreprenør for denne entreprise skal utføre installasjonen av kalksementpeler med 0,6 m diameter i doble ribber på tvers av skredgropa i henhold til tegning 050. Installasjonen av kalksementpeler skal utføres suksessivt i en alternerende rekkefølge som angitt på tegningen. Kalksementpelene skal installeres ned til berg. Dybde til berg vil variere og er i gjennomsnitt ca. 12 - 15 m. Forventet maks. dybde i området som skal stabiliseres er ca. 20 m. Entreprenøren må ha tilgjengelig utstyr som kan klare dybder ned til 25 m.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 120 Nannestadveien i Gjerdrum kommune
0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.