Alle planlagte byggeprosjekter i Fredrikstad

Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av boliger og næring på Trosvikstranda i Fredrikstad kommune
Planlegges for 400 boliger og +/- 10.000 m² næring. Trosvikstranda Vest Eiendom AS og Trosvikstranda Øst Eiendom AS (datterselskaper til Isegran eiendom AS) eier ca. 70 % av området på Trosvikstranda, de har gått i kompaniskap med Cityplan og etablert Trosvikstranda Utvikling AS.
Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fredrikstad, trinn 3 m.fl.
Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Jo Capital AS. Gnr/bnr: 214/135 og 214/152.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Breeam «Very Good». Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av boliger på Gressvik i Fredrikstad kommune
Gnr/Bnr: 48/205, 48/66, 48/156, 48/358, 48/280, 48/155, 48/86, 48/429 og 48/201.
Etablering av datasenter i Fredrikstad
Plan på to nye datasenter i Fredrikstad. Storespeed DC 2 -lokasjon er en sikkerhetskopi og sekundær plassering for DC 1. DC 2 er beliggenhet nær de internasjonale fiberringene til Sverige og Danmark og med nær tilgang til det nasjonale elektriske nettet. DC 2 ligger i nærheten av Torp.
Etablering av datasenter i Fredrikstad
Plan på to nye datasenter i Fredrikstad. DC1 vil bli koblet til 2 nasjonale fiberringer og med nær tilgang til de regionale elektriske nettene i Fredrikstad. DC 1 ligger i nærheten av Rå transformatorstasjon.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Fredrikstad
Gnr/bnr: 425/191, 425/194, 425/576 og 425/421. 70-80 stk boenheter. 2-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Glosli
Prosjektet inneholder: boliger i kjede (34 stk), 20 leiligheter fordelt på 5 stk firemannsboliger og 14 eneboligtomter. Ggnr/bnr 678/43 og 637/45. Planområdet berører også deler av eiendommene gnr/bnr 678/42, 678/34, 678/13, 678/10, 678/16, 678/14, 678/23, 678/17, 678/15, 678/8, 506/2, 679/104 og 678/1. Planområdet er ca 97,3 daa.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Om- og tilbygg av videregående skole i Fredrikstad
Det er behov for nye undervisningsarealer for Elektro og Teknikk/industriell produksjon, samt nytt skolebygg for Studiespesialisering. Utøkning for rundt 400 elever.
Nybygg av fritidsleiligheter og utvidelse av småbåthavn m.m. på Onsøy i Fredrikstad
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidet småbåthavn, egnet næringsvirksomhet og 48 fritidsleiligheter. 1-3 etasjer. Parkering enten i p-kjeller eller på bakkeplan.
Nybygg av videregående skole i Fredrikstad
Planlagt ferdigstillelse 2022.
Nybygg av blokkbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
Mellom Galoppen-fjellet og elven i Floa-området.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
20-35 boliger. Langs vestsiden av Galoppenfjellet.
Nybygg av boliger i Fredrikstad kommune
Ca. 104 daa. Eneboliger og boliger i rekke. Ca. 35-50 boenheter.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av blokkbebyggelse i Gressvik, Fredrikstad
Blokkbebyggelse nærmere sportsenteret.
Riving av gammel bebyggelse og nybygg av hotell i Fredrikstad
Ønskes 12 etasjer hotell, men har nå justert ned til sju etasjer til å begynne med og fem litt senere.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Fredrikstad
GNR/BNR: 303/1509 og 303/1845.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av bobil- og gjestehavnanlegg i Gressvik, Fredrikstad
20-35 boliger. Langs vestsiden av Galoppenfjellet.
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Tre lokaliteter; Valle i Fredrikstad kommune samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg kommune.
Nybygg av boliger for yrkeshemmede i Fredrikstad
Boliger for yrkeshemmede ved siden av den tilrettelagte bedriften Viuno i Fredrikstad. Tomten ligger ved Galtungveier og Nedre Tomtegate i Sellebakk i Fredrikstad. 10,5 daa.
Nybygg av tomannsboliger i Fredrikstad
Gnr/bnr: 716/35, 45, 178/18, 34 mfl. Ca 15 daa.
Nybygg av boliger ved Wilbergjordet i Fredrikstad kommune
Ca. 9,8 daa. Etablering av boligbebyggelse i form av blokker og/eller konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg og nærmiljøpark. 3-5 etasjer.
Nybygg av ridesenter i Fredrikstad
Oppstalling for 30 hester. GNR/BNR: 303/1293 m.fl.
Separering av VA-anlegg samt etablering av gang- og sykkelvei i Fredrikstad kommune
1900 m VA-anlegg. Følgende veier er berørt: Hassingveien, Eyvind Alnæs vei, Eventyrveien, Grønli allé, Peer Gynts vei, Hammerveien, Skogløkken, Fagerliveien, Karivoldveien, Strands vei, Åsveien, Einar Røds vei. Parallelt med oppgradering av vann- og avløpsnettet planlegges det ny sykkelvei på strekningen Hassingveien - Ryenveien.
Nybygg av idrettshall i Fredrikstad
idrettshall for fritidsaktiviteter til barn.
Rehabilitering av dam i Trondalen
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Utvikling av kasernebygg i Gamlebyen i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune inviterer eiendomsaktører til å komme med forslag til hvordan «Infanterikasernen» i Fredrikstad, Kasernegaten 47, gnr 302 bnr 51 kan utvikles, med sikte på å selge eiendommen videre til en aktør som kan vise til løsning, gjennomføringsevne og framdrift som bygger opp under ønsket utvikling av Gamlebyen.
Oppgradering av Fylkesveg 381 i Fredrikstad
Fra handlingsprogram for samferdsel 2022-2025.
Etablering av leiligheter på Kråkerøy i Fredrikstad kommune
3-5 etasjer. Gnr/Bnr: 423/75, 423/158, 423/60, 423/74, 423/192, 423/80, 423/30 og 423/57.
Utbedring av fylkesvei 381 i Fredrikstad
Omtrent seks kilometer lang og strekker seg fra avkjøringen til gamle Evenrød skole og fram til Solli, i krysset der fv. 381 møter fv. 112 Solliveien.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Fredrikstad
Plan på to nye datasenter i Fredrikstad. DC1 vil bli koblet til 2 nasjonale fiberringer og med nær tilgang til de regionale elektriske nettene i Fredrikstad. DC 1 ligger i nærheten av Rå transformatorstasjon.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Fredrikstad
Plan på to nye datasenter i Fredrikstad. Storespeed DC 2 -lokasjon er en sikkerhetskopi og sekundær plassering for DC 1. DC 2 er beliggenhet nær de internasjonale fiberringene til Sverige og Danmark og med nær tilgang til det nasjonale elektriske nettet. DC 2 ligger i nærheten av Torp.
Ny barnebolig i Fredrikstad
Etablering av ny barnebolig som erstatning for barneboligen i OJ Moums vei 10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.