Alle planlagte byggeprosjekter i Flesberg

Nytt boligområde, Lampeland Øst i Flesberg kommune
Totalt 44 boenheter på trinn 1. Selges til både privatpersoner og større utbyggere.
Utvidelse av renseanlegg i Flesberg kommune
Dagens renseanlegg i Ådalen skal utvides for å kunne motta avløpsvann fra totalt 2500 hytter i første byggetrinn. Formålet med planen er å sikre nødvendig arealer til et utvidet renseanlegg med tilhørende areal for rensing/etterpolering og infiltrasjon. Planen har også til hensikt å regulere mulighet for utvidelse av uttak i eksisterende masseuttak. Grunnflate på i størrelsesorden 500-600 m2.
Etablering av hytter og adkomstvei i Flesberg kommune
Etablering av adkomstveger til de hyttene som mangler dette. Det ses også på mulighet for en forsiktig fortetting med tomter innenfor området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.