Alle planlagte byggeprosjekter i Flå

Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 3
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 4
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm. Byggtid: 8-10 måneder
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Nybygg av leiligheter på Høgevarde i Flå
Fra 38 kvm opp til 103 kvm.
Utvidelse av hytteområde på Høgevarde i Flå
Totalt 1500 hyttetomter på området.
Etablering av renseanlegg og vannbehandlingsanlegg i Flå kommune
Etablering av vannbehandlingsanlegg nordvest for tomt H25, og et område for renseanlegg vest for Soleheimseterelva. Nytt renseanlegg skal være felles for alle fritidsboliger i planområdet.
Etablering av ny adkomstvei til skianlegg på Turufjell i Flå kommune
Sprenåsvegen - Skianlegg. Ny adkomstveg, som erstatter adkomst regulert i områdeplanen fra baseområdet ved dagens skiheis og over til BSA2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.