Alle planlagte byggeprosjekter i Enebakk

Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4. Gnr/bnr 91/1, 230, 389, 390, 454, 664
Ny hovedvannledning fra Rælingen til Flateby
Prosjektet vil bli delt i etapper, sjøledning og va-ledning i terreng.
Nybygg av boliger på Flateby
Ca. 3,2 mål. Ansvarlig søker: Arkitektstua Mikkelsen AS.
Uttak av masser samt oppfylling av område i Enebakk
Område for anleggsvirksomhet, massemottak/-oppfylling, uttak av fjell og etterbruk landbruk, jord- og skogbruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.