Alle planlagte byggeprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av bydel i Eidsvoll
Planlagt for 1500 boliger og 20000 kvm næring.
Nybygg av boliger i Eidsvoll
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av industriområde på Dal i Eidsvoll kommune
70 dekar. Gnr/Bnr: 92/594-93/139 og 117.
Nybygg av boliger og næring i Eidsvoll
Planlagt ved Eidsvoll verk stasjon.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Eidsvoll
65 eneboliger, resterende rekkehus og tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter, næring og parkeringskjeller i Eidsvoll kommune
130-160 boenheter. Næringslokale i 1.etg på den ene blokka.
Nybygg av leiligheter på Råholt, trinn 4-5
4-5 byggetrinn. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll, tr 6 mfl
Totalt 370 boenheter på feltet. Totalt 8 trinn.
Oppgradering av Fv 4 Hagantunnelen i Nittedal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2591m.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Ny- og ombygg av flerbolighus og forretning i Eidsvoll
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter i Eidsvoll
120-130 leiligheter.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 33 Feiringveien i Eidsvoll kommune
8,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 177 i Eidsvoll kommune
8,4 km. Trygging av skoleveger Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med fira avdelinger.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 506 i Eidsvoll kommune
2,0 km. Trygging av skoleveger Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 506 i Eidsvoll kommune
1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
TS-tiltak på Fylkesveg 33 Minnesund-Oppland grense
Tiltak 3 på Fv 33 Minnesund-Oppland grense. 1,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 504 i Eidsvoll kommune
1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 505 i Eidsvoll kommune
1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Riving og nybygg av høydebasseng på Tærud
Planlagt prosjekt. Fjerning av 30 års gammelt basseng og bygging av større basseng. Oppstart prosjektering i 2018. Antatt kostnad.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg og næring i Eidsvoll kommune
130-160 boenheter. Næringslokale i 1.etg på den ene blokka.
Trafikksikringstiltak i Eidsvoll kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av eneboliger i Eidsvoll
Planområdet er ca 17 dekar. Gnr./bnr: 125/37, 125/41,125/38, 125/42, 125/54, 125/126, 125/45, 125/9, 125/112 samt deler av gnr./bnr. 125/8, 125/40 og 125/43.
Forlengelse av kryssingsspor på Bøn
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 509 i Eidsvoll kommune
0,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Oppgradering av veg i Eidsvoll
Fra forslag til investeringsbudsjett 2021-2024.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 506 Dønnumskia i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 506 Dønnumskia i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. kryss Dønumvegen/ Landsverk bussholdeplass - kryss 506/ Fossumvegen
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 33 Stubberudvegen-Feiring skole
Trygging av skoleveger Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 506 Nygårdvegen i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 511 Røysiåsen i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Røysiåsen: Holtevegen - kryss Østsidevegen, fv.177,/ Røisi bussholdeplass
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 511 Røysiåsen i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Røysiåsen: kryss Trondheimsvegen fv.501 / Langset bussholdeplass - Holtevegen.
Nedleggelse av planovergang på Bøn
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Nedleggelse av planovergang på Dal
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 505 i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 505 Nyvegen i Eidsvoll
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 505 Nyvegen-Fuglerudvegen i Eidsvoll
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Kryss fv.506/ Nygårdvegen, Bøn - kryss fv.505 Kjerkevegen, Fuglerud bussholdeplass, Råholdt.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 503 Finstadvegen i Eidsvoll kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.