Alle planlagte byggeprosjekter i Asker

Etablering av industriområde på Sætre i Asker kommune
Ca. 291 daa. Områdende ønskes utviklet til servicestasjon for fylling av drivstoff, lading av større kjøretøy mv., og til arealer for lager/logistikk med tilhørende kontorer. Ca. 70.000-80.000 BRA fordelt på 7 felt. Planlegges å bruke sprengstein fra Oslofjordtunnelen for å planere og bygge et nytt industriområde ved Merraskottunnelen.
E18-korridoren i Asker, utbedring av veistrekning mm
Inkl omlegging av Røykenveiens nordre del.
Nybygg av boliger, hotell og næring i Hurum, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 45000 kvm i området. Blir fordelt i flere byggtrinn.
Nybygg av kontor og boliger med parkeringskjeller i Asker
Et område som i dag omfatter REMA-bygget i Gartnerveien 3 og kontor- og handelssenteret i Fekjan 7-15.
Nybygg av kontor på Drengsrud
Breeam sertifisering, Very Good.
Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring.
Nybygg av eneboliger i Røyken
Ca. 250 boliger planlegges.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 3 mfl
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger på Elnes i Asker kommune
Ca 240 boliger i lavblokker, rekkehus og eneboliger, samt barnehage.
Oppgradering av Rv 23 Oslofjordtunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 7273m.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 2
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Nybygg av boliger i Røyken
Gnr/bnr 253/52 mfl. Ca 100 enheter.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Nybygg av boliger på Hvalstad i Asker
Ca 20,5 daa. Ca 100 stk boenheter. Utvidelse av kjørebredden på adkomstveien fra Johs Hartmanns vei.
Utvidelse av kjøpesenter, nybygg av flerbolighus/butikk mm
Regulert til bilsenter/næring/forretning. Totalt er 9000-10000 m2.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Ny- og ombygg av flerbolighus i Spikkestad, trinn 3
Hele området S11 er regulert til 240 enheter.
Nybygg av boliger i Asker
BRAS 4850 kvm.
Nybygg næringsområde, fritidsboliger m.m ved Filtvet
Næringstomt på 1.5 mål. Infrastruktur er etablert. Det ligger en driftsbygning på tomten.
Etablering av infrastruktur ved Slemmestad i Asker
Gnr/Bnr: 38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Slemmestadveien 39 og 43. Asker kommune og Røyken kommune slås sammen januar 2020.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Nybygg av sykehjem i Dikemark
Tidlig planlagt prosjekt fra kommuneplan. Byggestart 2025-2030. Omfang er ukjent.
Nybygg av barnehage på Heggedal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 8 avdelinger.
Nybygg av brannstasjon i Hurum
Gnr/bnr: 336/1, del av 336/852
Nybygg av boliger i Asker
Tidligere prosjektnavn: Stasjonsbakken
Nybygg av konsentrert småhus/blokkbebyggelse i Asker
12 daa. Boligpotensiale, 30 stk enheter.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Nybygg av rekkehus i Røyken
12 stk tomter med rekkehus.
Nybygg av barnehage i Asker
Planlagt prosjekt fra kommuneplan 2014-2026. Uklart angående byggestart og omfang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.