Alle planlagte byggeprosjekter i Tokke

Rehabilitering alternativt nybygg av renseanlegg i Tokke kommune
Rehabilitering av eksisterende renseanlegg alternativt nybygg av renseanlegg i Tokke kommune.
Etablering av ny trase på Fv. 450 ved Vrengen bru, Eidsborg i Tokke kommune
Den nye vegstrekningen er på ca 450 m, inkludert påkobling til eksisterende veg i hver ende. Deler av traseen, ca 130-150 m, skal gå over et myrområde med bekkeløp. Det skal lages ny bru over bekkeløpet.
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.