Alle planlagte byggeprosjekter i Tokke

Oppgradering av fellesarealer på videregående skole i Tokke kommune
Oppgradering av fellesarealene, innomhus og utomhus, på skolen, avd. Dalen.
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.