Alle planlagte byggeprosjekter i Siljan

Nybygg av boligområde i Siljan kommune
Byggeklare tomter. 20 tomter gjenstår. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Rehabilitering av garderober ved skole i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvendig kalking og maling av kirke i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.