Alle planlagte byggeprosjekter i Notodden

Nybygg av vei mellom Gvammen og Elgsjø
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av industriområde i Notodden kommune
Ca. 165 daa. Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Etablering av nytt industriområde øst for Tinnemyra ved E134 i Notodden
Planområdet er på ca. 155 daa, og ligger øst for Tinnemyra ved E134.
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Etablering av fortau i Notodden
Fra Bratterein til Tveiten skole.
Etablering av mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg
Mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.