Alle planlagte byggeprosjekter i Notodden

Nybygg av vei mellom Gvammen og Elgsjø
Det valgte alternativet omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø-Ørvella i neste fase.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Rehabilitering av kraftverk ved Skiensvassdraget i Notodden
Grønvollfoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Etablering av fortau i Notodden
Fra Bratterein til Tveiten skole.
Oppgradering av bru på E134 i Notodden
Tovstul bru skal fornyes. Dagens bru er smal og det er skader i bruas landkar, stålbjelker og betongdekke.
Etablering av bussholdeplass og parkering ved barneskole på Rygi i Notodden kommune
Ca. 50 parkeringsplasser og en bussholdeplass med plass til 3 skolebusser.
Utvikling av trafikkløsninger og utearealer for Toppen barnehage
Gnr/bnr: 242/185, 242/98, 242/90, 242/84, 242/47, 242/44 og 242/36.
Utvikling av trafikkløsninger og utearealer for Toppen barnehage
Gnr/bnr: 242/185, 242/98, 242/90, 242/84, 242/47, 242/44 og 242/36.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.