Alle planlagte byggeprosjekter i Midt-Telemark

Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Nybygg av fritidsboliger i Midt-Telemark kommune
Område H8: 60-65 enheter. Område S1: 25-30.
Nybygg av boliger i Bø i Telemark
Gnr/bnr: 46/1, 8, 11 og 45. Felt B15. Ca 8 daa. Planlagt att bygges med terasser.
Etablering av mikrohytter i Midt-Telemark kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for spredt etablering av mikrohytter med anneks på eiendommen. Mikrohyttene er ferdig produsert på fabrikk, skal løftes på plass og fundamenteres på påler. Hyttene planlegges som utleieboliger for studenter gjennom studieåret og for turister i sommersesongen. Allmennheten vil kunne ha adgang til området, og det vil etableres gangfunksjoner mellom hyttene. Gjennom planarbeidet legges det også til rette for etablering av g/s-veg fra innkjøring til eiendommen, langs vestsiden av Trytetjønnvegen til Steintjønnvegen. Hele eiendommen er på ca. 15 dekar.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
86 tomter til salg.
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.