Alle planlagte byggeprosjekter i Midt-Telemark

Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Utvidelse av universitet i Bø
Undervisningsrom for idrett og friluftsliv, laboratorieplass til Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU) og Natur, helse og miljø, ny idrettshall med verksteder, forskningspark og ulike laboratorium.
Nybygg av fritidsboliger i Midt-Telemark kommune
Område H8: 60-65 enheter. Område S1: 25-30.
Nybygg av eneboliger i Brekk
Gnr/bnr: 26/344, 26/401 og 26/261
Nybygg av boliger i Bø i Telemark
Gnr/bnr: 46/1, 8, 11 og 45. Felt B15. Ca 8 daa. Planlagt att bygges med terasser.
Utbygging av bustadområde i Midt Telemark kommune
Reguleringsplanen omfattar gnr./bnr. 40/30 og 54/86 m. fl. Detaljreguleringsplanen skal leggje til rette for vidare utbygging av Nordbøåsen bustadområde, med om lag 25 nye tomter og tilhøyrande infrastruktur.
Nybygg av hytter i Midt-Telemark
Totalt 92 hyttetomter. En del byggs i egen regi. En del selges til utbyggere.
Nybygg av solkraftverk i Midt-Telemark kommune
3,6-4 MVp. Ca 200 husstander.
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av bustadområde i Midt Telemark kommune
Reguleringsplanen omfattar gnr./bnr. 40/30 og 54/86 m. fl. Detaljreguleringsplanen skal leggje til rette for vidare utbygging av Nordbøåsen bustadområde, med om lag 25 nye tomter og tilhøyrande infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.