Alle planlagte byggeprosjekter i Kviteseid

Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Etablering av fritidsboliger i Kviteseid kommune
Målet med planen er hovudsakleg å transformere campingdelen av området til område for fritidsbustader.
Til- og ombygg av servicebygg samt etablering av bubilparkering, bryggeanlegg og badehus/badestue m.m. i Kviteseid kommune
Ca. 33 dekar. Planlagte tiltak er bubilparkering, innovativ overnatting i vasskanten, fleirbruks badehus/badstue med bryggeanlegg, kulturscene, flytting av flytebrygge til reetablert ny brygge, oppgradering av serveringsbygg og ombygging/utviding av servicebygg.
Overbygg på Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg vest
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg øst
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.