Alle planlagte byggeprosjekter i Kviteseid

Nybygg av hytter og leiligheter i Kviteseid
Planlegger ca 148 hytter. Ca. 445 dekar
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Totalt 2000 tomter på Vrådal skisenter.
Etablering av fritidsboliger i Kviteseid kommune
Målet med planen er hovudsakleg å transformere campingdelen av området til område for fritidsbustader.
Nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.
Til- og ombygg av servicebygg samt etablering av bubilparkering, bryggeanlegg og badehus/badestue m.m. i Kviteseid kommune
Ca. 33 dekar. Planlagte tiltak er bubilparkering, innovativ overnatting i vasskanten, fleirbruks badehus/badstue med bryggeanlegg, kulturscene, flytting av flytebrygge til reetablert ny brygge, oppgradering av serveringsbygg og ombygging/utviding av servicebygg.
Overbygg på Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Etablering av hytter i Kviteseid kommune
Målet med planen er hovudsakleg å transformere campingdelen av området til område for fritidsbustader.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg nord
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg sør
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av infrastruktur for nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.