Alle planlagte byggeprosjekter i Tana-Deatnu

Nybygg av boliger i Tana
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 256 tomter/boenheter.
Nybygg av boliger i Skiippagurra
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 73 tomter.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 1
30 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av havn i Tana
I hovedområdet tenkes det blant annet fiskemottak, bølgedemper, molo, større flytebrygge, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av parkeringsplasser, i tillegg til eksisterende kai med anlegg. I det nordlige planområdet (sirkelen) er det tenkt fylling i sjø i forbindelse med utdyping av havna.
Utdyping av farled ved Leirpollen i Tana
Totalkostnad for utdypning av innseilingen og bygging av fundament for sjømerke: 100 mnok.
Utdyping av farled ved Leirpollen i Tana
Totalkostnad for utdypning av innseilingen og bygging av fundament for sjømerke: 100 mnok.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Etablering av skileikanlegg med skitrekk og eventuelt tilrettelegge for sommeraktiviteter i Tana
Planområde: ca 69,4 daa. Alpinanlegg med tilhørende vaktmesterbolig like ved Tanabru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.