Alle planlagte byggeprosjekter i Lyngen

Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 868 Furuflaten i Lyngen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 195m.
Etablering av havnepromenade på Lyngseidet i Lyngen kommune
Lyngen kommune ønsker å bygge en havnepromenade i sjøfronten mellom fergeleiet og Sørheim Brygge på Lyngseidet.
Etablering av kaianlegg i Lyngen kommune
Det er etablert en småbåthavn i området og det skal prosjekteres en liggekai.
Etablering av nytt veikryss samt omlegging av vann- og avløpsledninger på Furuflaten i Lyngen kommune
Etablering av nytt veikryss mellom Grønvollveien og FV 868 i Lyngen kommune. Omfatter også omlegging av vann-, avløps- og overvannsanlegg. Total lengde for veiarbeider er ca. 265 m, og på støttemur ca 85 m. VA-arbeidet utføres ved tradisjonell grøftegraving. Total lengde for VA-anlegg er ca. 270 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.