Alle planlagte byggeprosjekter i Lyngen

Nybygg av luksusresort i Lyngen
Grunneier Ola O.K Giæver Jr har solgt 1000 mål i Lyngen. Hva som skal bygges er foreløpig ukjent.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 868 Furuflaten i Lyngen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 195m.
Etablering av havnepromenade på Lyngseidet i Lyngen kommune
Lyngen kommune ønsker å bygge en havnepromenade i sjøfronten mellom fergeleiet og Sørheim Brygge på Lyngseidet.
Utbedring av setningsskader på omsorgssenter i Lyngen kommune
Deler av Lyngstunet omsorgssenter er utsatt for setningsskader.
Etablering av kaianlegg i Lyngen kommune
Det er etablert en småbåthavn i området og det skal prosjekteres en liggekai.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.