Alle planlagte byggeprosjekter i Loppa

Nybygg av landskapshotell på Ystnes, Loppa
Gnr/bnr: 26/3, 26/350, 26/351, 26/352, 26/367 og 26/429.
Rassikring/støtteforbygning, snøskjerm og fangvoller på Fylkesveg 882 Hamnbukt/Stranda i Loppa
Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1500m snøskjerm og 1500m støtteforbygninger. I tillegg vurderes det 200m fangvoll. 850 meter tunnel.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 Seivikbukt
Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Rassikring på Fylkesveg 882 Øksfjordbotn i Loppa
Sikringsprogrammet 2020-2026. Byggestart er antatt av redaksjonen. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 50m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 8014 (tidligere fv. 72) Offirfjellet i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1600m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 77 Vannbergan i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 530m.
Overvåking og varsling på Fylkesveg 8014 (tidligere fv. 72) Laukberget i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels. 750m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 8074 (tidligere fv. 264) Vassberget i Gamvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 543m.
Rassikring på Fylkesveg 8018 (tidligere fv. 77) Gargoland i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 500m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.