Alle planlagte byggeprosjekter i Loppa

Nybygg av landskapshotell på Ystnes, Loppa
Gnr/bnr: 26/3, 26/350, 26/351, 26/352, 26/367 og 26/429.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 i Loppa kommune
Øksfjordbotn: Stive støtteforbygninger: 360 meter med høyde på 4 meter. Fanggjerder: 92 meter med høyde på 5 meter. Seivikbukta: Stive støtteforbygninger: 334 meter med høyde 4 meter. 74 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 135 meter med høyde 4 meter. Hamnbukt/Stranda: Stive støtteforbygninger: 900 meter med høyde 4 meter. 1628 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 66 meter med høyde 5 meter. Bukta: Stive støtteforbygninger: 406 meter med høyde 4 meter. 626 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 166 meter med høyde 4 meter.
Nybygg av kompetansesenter i Øksfjord
Den foreslåtte planavgrensningen omfatter gnr/bnr. 26/180, 26/363, 26/228, 26/38, 26/3 og deler av 26/120, 26/169 og 26/447. Størrelsen på planområdet er ca. 41,5 daa.
Rassikring på Fylkesveg 882 Leirvika i Loppa
Støtte forebygninger og/eller fanggjerder for stein og snø. Det er planlagt en 700 m lang tunnel.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Om- eller nybygg av brannstasjon i Øksfjord
Det skal ses på muligheten for ombygging av eksisterende byggningsmasse, eller om det må bygges nytt.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 8014 (tidligere fv. 72) Offirfjellet i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1600m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 77 Vannbergan i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 530m.
Overvåking og varsling på Fylkesveg 8014 (tidligere fv. 72) Laukberget i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels. 750m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 8074 (tidligere fv. 264) Vassberget i Gamvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 543m.
Rassikring på Fylkesveg 8018 (tidligere fv. 77) Gargoland i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 500m.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Troms og Finnmark fylkeskommune
4 delkontrakter. Bredbåndsutbygging i kommuner i Troms og Finnmark fylkeskommune - tilskuddsprosjekt tildeling 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.