Alle planlagte byggeprosjekter i Karasjok-Kárášjohka

Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget i Karasjok kommune
Samarbeid mellom Tana-, Utsjoki- og Karasjok kommune.
Nybygg skole og helsehus i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
6 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/360, 21/362, 21/365, 21/366, 21/369, 21/373.
Riving og nybygg av leiligheter til Sametinget i Karasjok
Adresse Jeaggeluodda 27, og Ájaluodda 22, 24 og 26. Miljøsanering og riving av en 4-mannsbolig over en etasje.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
5 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/345, 21/346, 21/347, 21/348 og 21/349.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
2 byggeklare tomter. Gnr/bnr 9/258, 9/260.
Nybygg av fritidsboliger i Karasjok
Ca 2 tomter gjenstår.
Oppgradering av utomhusområde ved barnehage i Karasjok kommune
Fornyelse av utomhus- og lekearealet ved Guolban barnehage sentralt i Karasjok. Utomhusarealet er på cirka 6 dekar, og prosjektets arbeider gjelder etablering av gjerder, lekeplassutstyr, fallunderlag, asfaltering, steinlegging, vegetering, beplantning, utomhus belysning, noen bygningsmessige konstruksjoner mv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.