Alle planlagte byggeprosjekter i Karasjok-Kárášjohka

Nybygg skole og helsehus i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget i Karasjok kommune
Samarbeid mellom Tana-, Utsjoki- og Karasjok kommune.
Etablering av forretning- og industriområde i Karasjok kommune
Ca. 14 dekar. Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
6 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/360, 21/362, 21/365, 21/366, 21/369, 21/373.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
5 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/345, 21/346, 21/347, 21/348 og 21/349.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
2 byggeklare tomter. Gnr/bnr 9/258, 9/260.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.