Alle planlagte byggeprosjekter i Ibestad

Utbedring av Fylkesveg 848 Seglstein i Ibestad, parsell Aspelia-Sæter
Sikring areal til tunnel kombinert med ny veg. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 64m.
Rehabilitering av barnehage i Hamnvik
Utredes sammen med Ånstad barnehage.
Utbygging av bredbånd på Andørja, fase 4 i Ibestad
Eierskap og drift av kommunens fiberanlegg på Ibestad. Gjelder kommande bredbåndsprosjekt og drift av befintliga bredbåndsprosjekt.
Etablering av kunstgress over eksisterende grusbane i Ibestad kommune
Oppdraget består i å etablere komplett kunstgressbane for 7-er fotball med tilhørende momenter. Arbeidet skal gjøres over eksisterende grusbane i Hamnvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.