Alle planlagte byggeprosjekter i Bardu

Nybygg av leligheter og ombygg for leiligheter/næring i Bardu kommune
Planens hensikt er å tilrettelegge for leilighetsbygg og åpne for kombinert formål bolig/næring i eksisterende næringsbygg.
Etablering av fangvoll på E6 i Bardu
Skredfaktorkategori middels. 60m lengde. Skredtype, snø.
Rehabilitering av kunstgressbane på Setermoen i Bardu kommune
Kunstgressbanen ligger på Setermoen i Bardu kommune. Banen er en 11-er kunstgressbane fra 2005. Miljøtiltak.
Oppgradering og utskifting av tak på idrettshall i Bardu kommune
Taket over garderober/kafe/møterom etc. er fra byggeåret og sarnafil dekket holder ikke tett lengre og må oppgraderes og skiftes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.