Alle planlagte byggeprosjekter i Balsfjord

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 87 Postvollan-Rødbergan i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1800m.
Rassikring/fangvoll på E6 Øvergård i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 235m. Skredfaktor høy.
Rassikring for snø på Fylkesveg 87 Henryskreda
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Utvidelse av hyttefelt i Balsfjord
På nordsiden av Aursfjordveien skal det utvikles et naustområde med småbåtanlegg, en flytebrygge og tilhørende fasiliteter. Det er også lagt til rette for å bygge utleiehytter vest for naustområdet. Det er regulert en ny adkomstveg som går på sørsiden av eksisterende naust, før den følger i traséen til dagens traktorveg vestover.
Etablering av fangvoll på E8 Lavangsdalen i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 57m lengde. Skredtype, snø.
Etablering av fangdam på E6 i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 56m lengde. Skredtype, sørpe.
Nybygg av veg, vann, avløp og kabler i grunnen for Snevefeltet på Storsteinnes i Balsfjord, Trinn 1
Infrastruktur for 10 tomter. Ca. 400 m veg i jomfruelig terreng Vegbelysning ca 400m. EL-kabler og EKOM-trekkerør for tilhørende tomter. VA-ledninger for tilhørende tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.