Alle planlagte byggeprosjekter i Alta

Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Nybygg av bilforretning på Thomasbakken i Alta
Bilforretninger, verksted/ bildeler, utstillingspaviljong og opplevelsessenter (lekeland).
Rassikring/ny tunnel på Fylkesveg 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2850 meter.
Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fylkesveg 8830 (tidligere fv. 19) Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av boliger i Kongsvikfjæra i Apanes
Etablering av inntil 60 nye boenheter i blokkbebyggelse (3 blokker) samt ny offentlig samlevei mellom Apanesveien og Strandveien.
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 800 mål. Trinn 2 er på 440 mål.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelat på ca 20 st.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-30 stk leiligheter.
Nybygg av boliger på campingplassen ved Altaelva i Øvre Alta
Gnr./bnr. 24/145, 147, 417, 418, 426. Steinfossveien 23–27.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-25 enheter i trinn 1, uklar utforming.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Fangvoll på E6 Skredfjellet-Vaddekeip, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 1400m. Skredfaktor middels. Bruk av masser fra parsell 1, Alta vest til å bygge voller/ev kombinert med utflytting av veg.
Nybygg av boliger for psykisk og funksjonshemmede på Midtbakken i Alta kommune
"Marienlund bosenter". 4-, 6- og 8-mannsboliger. Marienlund 36-46. Handles opp sammen med Marienlund utleieboliger. NOK 100 000 000,- eks. mva. Totalt 22 boenheter.
Nybygg av utleieboliger på Midtbakken i Alta kommune
"Marienlund bosenter". Marienlund 36-46. Handles opp sammen med Marienlund omsorgsboliger. NOK 100 000 000,- eks. mva. Totalt 22 boenheter.
Fornyelse av Hatterelv bru på E6 i Alta
I Handlingsprogram 2018-2023.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Etablering av boliger i Alta, trinn 1
90-110 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger i Alta
7-8 eneboligtomter.
Rassikring/terrengtiltak på E6 Melkelva, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 30m. Skredfaktor middels.
Oppgradering av varslingsanlegg, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 80m. Skredfaktor middels.
Nybygg av fortau i Alta
Fra E6 til Talvik skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.