Alle planlagte byggeprosjekter i Skiptvet

Ny gang- og sykkelvei langs Fv. 115 i Skiptvet
Samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.