Alle planlagte byggeprosjekter i Moss

Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Etablering av datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Etablering av datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Nye kabelanlegg i Østfold
Tidsperiode 2027-2029.
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg ved Rygge stasjon i Moss på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget ved Rygge stasjon i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.