Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsberg

Nybygg av boligfelt i Kongsberg kommune
Ca. 30 daa. Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av kraftledning nord for Kongsberg sentrum
132 kV kraftledning, omlag 5,7 km lang.
Nybygg av kraftledning og riving av eksisterende ledning sør for Kongsberg sentrum
Ledninga vil være om lag 4,4 kilometer lang, og skal gå i same trasé som den eksisterende ledninga, som skal rives.
Oppgradering av 66 kV-ledning med master mellom Evju-Haslestad
29 tremaster skal byttes ut med stålmaster.
Utbygging av bredbånd i Kongsbergregionen, 2023
Brattås, Sedalen, Låg, Moen, Værås; Fjordvegen, Fønnebø, Grøtjordsøyan, Hellekl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.