Alle planlagte byggeprosjekter i Halden

Nybygg av transformatorstasjon og omlegging av 132 kV kabler i Halden
Elvia søker om å få bygge ny Isebakke transformatorstasjon ved Isebakke i Halden kommune til erstatning for eksisterende Isebakke transformatorstasjon. Isebakke transformatorstasjon omsøkes med anlegg eiet og driftet av Elvia. Videre søkes det om legging av 2 stk 120m 132kV kabler fra eksisterende endemast ved dagens stasjon frem til ny stasjon langs Knivsøveien, og lokal omlegging av bekk ved ny stasjon.
Nye lokaler til hjemmesykepleien i Halden
Fra investeringsbudsjett 2021-2024
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
Tidlig prosjekt. 30 dekar. Ikke regulert. Byggestart ikke fastsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av midlertidig tribuneanlegg til utendørsoperaer på Fredriksten festning i Halden
Tribuneanlegg til 2200-2500 personer for 4 forestillinger pluss prøveperiode. (leieperiode ca 4 uker totalt med opp. og nedrigg).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.