Alle planlagte byggeprosjekter i Nissedal

Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.
Utbygging av renseanlegg i Nissedal kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt ca. 46 stk hyttetomter i Ånundsbuoddane hyttefelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.