Alle planlagte byggeprosjekter i Nissedal

Nybygg av hytter i Treungen
Tomtene selges til privatpersoner. Ca 125 boenheter totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.