Alle planlagte byggeprosjekter i Midt-Telemark

Nybygg av eneboliger i Brekk
Gnr/bnr: 26/344, 26/401 og 26/261
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.