Alle planlagte byggeprosjekter i Larvik

Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, Larvik
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Kjoseveien, Skyveien, Vassvikveien.
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Mørjevegen, Tveidalsveien.
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Hybbestadveien, Lindhjemveien, Skallebergveien, Tveitegata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.