Alle planlagte byggeprosjekter i Bardu

Etablering av fangvoll på E6 i Bardu
Skredfaktorkategori middels. 60m lengde. Skredtype, snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.