Alle planlagte byggeprosjekter i Våler (Viken)

Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Våler kommune
Gnr/bnr: 27/30, 27/2, 29/1. Eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.
Nybygg av rekkehus, tomanns- og eneboliger i Våler, trinn 3
Hører sammen med Sebyvannet trinn 1 og 2.
Nybygg av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 120 i Våler og Moss kommune
Det planlegges ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, med egen gang- og sykkelbru over Rødsund/Vansjø.
Infrastruktur for nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Våler kommune
Gnr/bnr: 27/30, 27/2, 29/1. Eneboliger, kjede-/ rekkehus og evt. lavblokker/blokker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.