Alle planlagte byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av hytter i Nore og Uvdal kommune
Planlegger ca 100 hytter.
Ny transformatorstasjon i Nore og Ulvdal kommune
Glitre søker om anleggskonsesjon for bygging av ny 132/22 kV transformatorstasjon ved Dokka, kalt Rødberg transformatorstasjon
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 200,- pr. m2. Deler av infrastrukturen er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Uvdal
Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Ny 132 kV luftledning i Nore og Ulvdal kommune
Glitre søker om anleggskonsesjon for bygging av en ny 132 kV luftledning fra Nore 2 til nye Rødberg transformatorstasjon ved Dokka på omtrent 4 km.
Nybygg av boliger på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Ca 11 ledige boligtomter. Selges for kr. 176000,- pr. tomt.
Nybygg av hytter i Nore og Uvdal
5-6 byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Nore
Ca 7 ledige boligtomter. Selges for kr. 176000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger på Rødberg
Ca 6 ledige boligtomter. Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Tunhovd
Ca 5 ledige boligtomter. Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Nybygg av hytter på Tunhovdåsen, Nore og Uvdal kommune.
Planlegger mellom 2-4 hytte nye hyttetomter.
Nybygg av boliger i Nore og Uvdal kommune
Ca 4 ledige boligtomter. Selges for kr. 82000,- pr. tomt.
Utvidelse av hytteområde i Nore og Uvdal kommune.
Planlegger mellom 2-4 hytte nye hyttetomter.
Nybygg av boliger i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 82000,- pr. tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.