Alle planlagte byggeprosjekter i Nannestad

Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 3 mfl.
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 3 mfl
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av leiligheter og næring i Nannestad
Gnr/bnr: 83/4, 83/24 og 83/43. 3-4 etasjer.
Nybygg av næring-/forretningsbygg i Nannestad
Ca. 32 daa tomtareal. Inntil 3 etasjer med inntrukken 4 etasje. Gnr/bnr: 149/101, 149/116 samt del av 149/24.
Nybygg av næringsbygg i Nannestad
Gnr/bnr: 29/18, 32/29 og 32/56.
Nybygg av næringsområde i Nannestad
1000-3000 m2 BYA. Gnr/bnr: 32/20, 32/28, 32/37, 32/65 og 32/96 samt deler av Gardermovegen. 28 dekar.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 9,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Åsvegen i Nannestad
På reservelisten over prioriteringer på skoleveger. Delvis regulert. 2,7 km. Eltonåsen-Ramstadåsen/Knevelsrud.
Nybygg av rekkehusleiligheter og garasje i Nannestad
50-70 leiligheter. Rekkehus, fire-mannsboliger mm.
Nybygg av kontor, lager, forretninger m.m i Nannestad
Område avsatt for næringsformål.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av boligområde på Engelsrudhagen øst i Nannestad, trinn 2
Totalt 370 boliger i flere trinn. Gnr/bnr: 26/1, 47/14 og 47/91.
Nybygg av butikk og kafe ved parkeringsplass ved Gardermoen i Nannestad kommune
Gnr/bnr : 39/12, 39/52, 39/6, 39/2, 39/53, 39/33, 39/19, 39/15, 39/51, og del av 39/8. Planlegger ca. 450 parkeringsplasser for elbiler.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Delvis regulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 529 Preståsvegen i Nannestad kommune
2,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 120 Nannestadvegen i Nannestad kommune
1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av lavblokker og firemannsboliger i Maura, fase 2
Eiendommene gnr/bnr 147/248, 249, og deler av 124/11 og 149/2 er innenfor planområdet.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av omsorgsboliger med personalbase, parkering og gode uteoppholdsarealer i Nannestad
Gnr/bnr: 26/34, 26/108 og deler av 27/496. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av ti omsorgsboliger med tilhørende personalbase, parkeringsmuligheter og gode uteoppholdsarealer.
Etablering av omsorgsboliger for ungdommer i Nannestad kommune
Nannestad kommune har ungdommer bosatt i kommunen med ulik funksjonsnedsettelse. Ungdommen ønsker seg egen bolig, og Nannestad kommune er plikter å bidra. Dette danner grunnlag for prosjekt “boliger for våre barn”. Det er antatt at vi vil være i behov av 8-10 boliger.
Utvidelse av næringsområde i Nannestad
Gnr/bnr: 7/13, 7/26, 7/28, 7/34, 7/38, 7/52, 7/92 og 10/10.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 120 Nannestadvegen i Nannestad kommune
1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av parkeringsplass ved Gardermoen i Nannestad kommune
Gnr/bnr : 39/12, 39/52, 39/6, 39/2, 39/53, 39/33, 39/19, 39/15, 39/51, og del av 39/8. Planlegger ca. 450 parkeringsplasser for elbiler.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 120 Mauravegen i Nannestad
750 m. Trygging av skoleveger i Akershus.
Flytting av brannstasjon i Nannestad kommune
Relokasjon av brannstasjon, flytte brannstasjon fra Bahus til Piperudkrysset, E16 v/ Preståsvegen.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Nannestad kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 6,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Vestre Hurdalsveg-Eidsvoll kommunegrense.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Nannestadvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Nannestadvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Åsvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 527 Åsvegen i Nannestad kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av barneskole i Nannestad kommune
Med den store utbyggingen i og rundt Nannestad sentrum er forventet elevtall ved skolen ca. 550 elever i 2026. Skolen har i dag to og tre paralleller på hvert trinn og ca. 350 elever. Det prosjekteres for tre paralleller på alle trinn.
Oppgradering av gulvbelegg på barneskole i Nannestad kommune
Gulvbelegget flere steder i bygget har begynt å slippe fra betongdekket. Belegget viser særlige tendenser til sprekkdannelser ved ytterdører.
Oppgradering av takrenner på barneskole i Nannestad kommune
Dårlig forfatning på takrennesystemet på Maura skole. Sprekkdannelser i renner, skjøter og nedløp er gjengs på store deler av skolen.
Rehabilitering av toaletter på barneskole i Nannestad kommune
Behov for oppussing av gutt -og jentetoalettene tilhørende den eldste delen av Maura skole. Toalettene er preget av alderen og har et stort behov for totalrenovering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.