Alle planlagte byggeprosjekter i Moss

Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Ny- og ombygg av leiligheter, handel og restaurant på Jeløy i Moss kommune
300-600 boliger. Gnr/bnr: 1/2745, 1/2741, 1/2740, 1/2743, 1/2736, 1/2746, 1/2747, 1/3440, 1/2750 og 1/2748. Adresse: Værftsgata 1B-C, 3, 3A, 5, 7, 7A-B, 8 og 10.
Etablering av byggegrop, ny kulvert gjennomslag og etterarbeider i Mossetunnelen, samt tilbakefylling til terreng i Moss sentrum
HE02 - Kransen nord omfatter etablering av ca 240 m åpen byggegrop og kulvert i Moss sentrum, samt ca 15 m tunnel og gjennomslag mot Mossetunnelen. Arbeidene omfatter grunnstabilisering for byggegrop, etablering av borrede peler (sekantpeler), komplekst avstivningssystem, både tradisjonell og "top-down" kulvert.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 4 m.fl.
Ca. 700 stk boliger totalt på hele Sjøhagen Brygge.
Nybygg av blokkleiligheter og parkeringskjeller på Kambo i Moss
23 mål. Knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon.
Etablering av lager, logistikk og næring ved Mosseporten kjøpesenter i Moss
40 mål tomt planlagt for 20 mål BRA næringsbygg.
Etablering av lager, logistikk og næring ved Mosseporten kjøpesenter i Moss
Industriveien 1 samt fire mindre eiendommer etter hverandre i Patterødveien rett øst for senteret.
Nybygg av boliger på Sponvika i Moss
34 mål. Blokker og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg og grønnstruktur.
Nybygg av leiligheter og næring ved Amfi Moss
Ca. 3000m2 til næringsvirksomhet. 3-6 etasjer med P-kjeller 1-2.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss kommune
47 mål. Ca. 200-240 kremboliger. 5-9 etasjer. Gnr/bnr: 3/2448, del av 1906, 4079 og 1917.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Rygge
Eskelundveien/Smed Grønvolds vei. Gnr/bnr: 10/3, 9, 20, 11/17 mfl.
Etablering av datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Nybygg av boliger i Moss kommune
74 mål. Eneboliger i kjede og rekkehus i to etasjer, samt enkelte to etasjes leilighetsbygg med seks og åtte enheter i hver.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 3
4-6 etasjer. Ca. 700 stk boliger totalt på hele Sjøhagen Brygge.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av industriområde ved Mosseporten i Moss
Ca 290 mål. Tomtene er ikke opparbeidet.
Nybygg av hyttelandsby på Dillingøy i Moss
Tidligere Dillingøy Leir. Ca 15 daa. 65 hytter og eventuelt 70 parsellhager. Byggeklar tomt med infrastruktur. Prefabrikkerte elementer som leveres av Hersleth Entreprenør AS.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Nybygg av leiligheter og næring i Moss
Ca 60-70 leiligheter og ett mindre næringsbygg.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Nybygg av leilighetsbygg og eneboliger i kjede i Moss
Nøkkeland terrasse 2, 61, 71, 73, 75, 77 og Stubbeløkkveien 57.
Etablering av avfallssenter ved asfallsplass i Moss kommune
Det skal etableres et nytt avfallssenter ved Solgård Avfallsplass. Avfallssenteret skal etableres på samme område som dagens gjenvinningsstasjon, men det er behov for utvidelse og endring av dagens anlegg og tjenester.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 2
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 4
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 3
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nye kabelanlegg i Østfold
Tidsperiode 2027-2029.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 119 Dilling-Vang i Rygge
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien. Utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.
Nybygg av rekkehus i Moss
Fortløpende utbygging.
Nybygg av gang og sykkelvei og vannledning i Rygge
Fra vestre til østre hovedport. 2 km vannledning.
Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.
Etablering av støyvoller og offentlig infrastruktur i Moss
Moss Næringspark. Ca. 60 daa av tomten vil være grovplanert til 01.06.2023 og gjenstående 33,5 daa vil ferdigstilles innen 01.04.2026
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Kollektivgate Fylkesveg 118 Fjordveien x Nyquist gate i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes
Tildekking av forurenset sjøbunn i Mossesundet, Moss kommune
Undersøkelsen skal utgjøre et grunnlag til detaljprosjekteringen av tiltaket, som er tildekking av forurenset sjøbunn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.