Alle planlagte byggeprosjekter i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, hovedarbeidene Moss sentrum
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av leiligheter i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. 700-900 stk boliger. Gnr/bnr: 2/1618, 1620. 6-8 etasjer.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 4-8
Mellom 700 stk boliger totalt.
Nybygg av leiligheter og næring ved Amfi Moss
Ca. 3000m2 til næringsvirksomhet. 3-6 etasjer med P-kjeller 1-2.
Nybygg av rekkehus og kjedet eneboliger i Rygge
Eskelundveien/Smed Grønvolds vei. Gnr/bnr: 10/3, 9, 20, 11/17 mfl.
Etablering av datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Utvidelse og rehabilitering av svømmehall i Moss
Rehabilitering og tilbygg svømmehall, totalt ca 6160m2.
Nybygg av postterminal i Moss
Moss Næringspark.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 3
Mellom ca 700 stk boliger totalt.
Nybygg av boliger i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Nybygg av blokkleiligheter og parkeringskjeller på Kambo i Moss
Boklok: IKEA og Skanskas felles boligsatsing. 80-100 gjennomgående leiligheter som alle har private uteplasser. 4-6 etasjer. Terrasser på takene. Knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon.
Nybygg av industriområde ved Mosseporten i Moss
Ca 290 mål. Tomtene er ikke opparbeidet.
Nybygg av boliger mm på Kambo i Moss
250 da. 8-10 felt. 400 boliger.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune
Abels gate 50 og Vålerveien 32. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer.
Nybygg av hyttelandsby på Dillingøy i Moss
Tidligere Dillingøy Leir. Ca 15 daa. 65 hytter og eventuelt 70 parsellhager. Byggeklar tomt med infrastruktur. Prefabrikkerte elementer som leveres av Hersleth Entreprenør AS.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av flerbrukshall på Ørejordet i Moss kommune
Kampsport og turn. Planlagt bak ishallen på Ørejordet.
Ombygg av fabrikk til leiligheter på Jeløy i Moss kommune
Ses i sammenheng med utviklingseiendommen i Værftsgata 7.
Riving av bank i Moss
Kvartalet S10. Kongens gate 17, 19, 19A og 21, Gregers gate, Svaebakken 2 og 4, Skoggata 4 og 8.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Ukjent kostnad.
Etablering av avfallssenter ved asfallsplass i Moss kommune
Det skal etableres et nytt avfallssenter ved Solgård Avfallsplass. Avfallssenteret skal etableres på samme område som dagens gjenvinningsstasjon, men det er behov for utvidelse og endring av dagens anlegg og tjenester.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 2
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 3
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Nybygg av boliger i Moss kommune, trinn 4
Totalt 70 boenheter fordelt i 4 trinn.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 119 Dilling-Vang i Rygge
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien. Utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.
Nybygg av rekkehus i Moss
Fortløpende utbygging.
Nybygg av gang og sykkelvei og vannledning i Rygge
Fra vestre til østre hovedport. 2 km vannledning.
Vannbehandling, separasjon og biotrinn i forbindelse med utvidelse av renseanlegg i Rygge
MOVAR skal utvide Fuglevik renseanlegg (RA) kapasitetsmessig for å inkludere avløpsvann som nå renses ved Kambo RA som skal legges ned. I tillegg har MOVAR fått ny utslippstillatelse, hvor det f.o.m. 2026 settes krav til reduksjon av både, fosfor, nitrogen og organisk stoff. Denne anskaffelsen gjelder Entreprise M2 – Vannbehandling – Separasjon og biotrinn, som omfatter alle renseprosesser fra sand- og fettfang til utløp.
Nybygg (fortetting) av rekkehus i Rygge
Fortetting med 6-7 rekkehus.
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Ny kollektivtrasé Refsnes-Tronvika med bussprioritering
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Kollektivgate Fylkesveg 118 Fjordveien x Nyquist gate i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.