Alle planlagte byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 275 boenheter i området. 104 tomter er regulert til eneboliger.
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter. Totalt skal det bygges ut 270 boliger på området. Søndre del inneholder 180-190 boenheter og Nordre del 80-90 boenheter.
Nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.
Nybygg av boliger i Harestua
Leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter. Totalt skal det bygges ut 270 boliger på området. Søndre del inneholder 180-190 boenheter og nordre del 80-90 boenheter.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Lunner
Totalt 84 boenheter fordelt på 10-15 huskropper.
Utvidelse av hytteområde på Harestua
Utvidelse fra 50 mål til 110 mål.
Nybygg av næring på Grua i Lunner
Gnr/bnr: 68/20, 68/24, 68/23, 68/18, 68/11, 68/6 og 68/2.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.
Nybygg av næring på Grua i Lunner
Gnr/bnr: 68/20, 68/24, 68/23, 68/18, 68/11, 68/6 og 68/2.
Nybygg av næring på Grua i Lunner
Gnr/bnr: 68/20, 68/24, 68/23, 68/18, 68/11, 68/6 og 68/2.
Etablering av adgangskontrollsystemer for kommunale bygg i Lunner
11 lokasjoner, foreløpig uklart hvilke. Toppsystem, service, låsekasser, kortlesere, montering, m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.