Alle planlagte byggeprosjekter i Hvaler

Nybygg av boliger på Bankerød i Hvaler
4 åttemannsboliger og 1 firemannsbolig.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Hvaler
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Bessaker, Austevoll, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Etablering av næringsbygg i Hvaler kommune
Dette skal primært romme kontor og lager, men samtidig tilrettelegge for visning av produktene som forhandles - både inne og ute (eks. pergola, terrassemarkise m.m).
Etablering av parkering og lager/garasje for eksisterende forretning i Hvaler kommune
Planen er å rive bebyggelsen på eiendom 3/224/0, for så å legge til rette for mer parkering og eventuelt lager/garasje for eksisterende forretning.
Etablering av adkomstvei til boligområde på Asmaløy i Hvaler kommune
Nytt adkomstalternativ fra nord, via Bernardmyra og Tømmerholtet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.