Alle planlagte byggeprosjekter i Hol

Etablering av næringsbygg på Geilo i Hol kommune
Tomt 1, 2, 3 og 11 er til salgs.
Etablering av beredskapssenter på Geilo i Hol kommune
Området for reguleringen er ikke endelig bestemt men avgrenses av Rv7, Ustedalen (vei) og Skurdalsvegen.
Nybygg av boligområde ved Geilo
Totalt kan det bli aktuellt med ca. 15 boenheter.
Nybygg av boliger i Hol
Tomter for salg: Tomt 1 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 4 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 5 Ikke fradelt Kr 88 400,- Tomt 9 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Nybygg av boligområde i Høgehaug vest, Hol
Tomter for salg: Tomt 6 Ikke fradelt Tomt 9 Gnr 19 bnr 140 Tomt 10 Ikke fradelt
Nybygg av boligområde i Hol
Tomter for salg: Tomt 4 Gnr 14 bnr 16 Kr 96 200,- Tomt 17 Gnr 14 bnr 24 Kr 96 200,- (Tomt 20) (Gnr 14 bnr 10) Privat
Nybygg av boliger i Hovet
Tomter for salg: Tomt 9 Ikke fradelt Kr 83 793,- Tomt 11 Gnr 35 bnr 19 Kr 83 793,- Tomt 20 Ikke fradelt Kr 83 793,-
Nybygg av boliger i Sudndalen, Hol
Tomter for salg: Tomt 2 Gnr 43 bnr 240 Kr 70 811,- Tomt 3 Gnr 43 bnr 241 Kr 70 811,-

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.