Alle planlagte byggeprosjekter i Gjerdrum

Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Gjerdrum
Infrastruktur for 500-800 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Ask, Gjerdrum, trinn 4
Prosjektet omfatter 38 leiligheter og 320 m2 næring.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Gnr/bnr: 46/65 og nordre deler av bnr. 25. 2,5-3 etasjer. 25-35 boenheter.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av heldøgnsbemannede boliger i Gjerdrum kommune
Behovet i prosjektet er foreløpig estimert til: - 20-25 boenheter pluss personalfasiliteter. - Dagsenter for 20-30 personer med nedsatt funksjonsevne. Krav til tomt/prosjekt: - Må etableres i eller i umiddelbar nærhet til ordinære bomiljøer – der man kan møte andre mennesker. - Det vektlegges viktigheten av normalisering og integrering. - Grøntarealer – felles uteområder/sosiale arenaer i nærheten. - Nærhet til kollektivt tilbud. - Nærhet til butikker, serveringssteder, kulturelle møteplasser, lege, frisør o.l.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert/delvis regulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Gjerdrum kommune
5 tomannsboliger eller eneboliger. Gnr/bnr: 28/10, 28/39 og 28/54.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,0 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Gjerdrum kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ny høydebasseng på Gjerdrum
Delsum områdeplan Ask.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.