Alle planlagte byggeprosjekter i Enebakk

Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4. Gnr/bnr 91/1, 230, 389, 390, 454, 664
Nybygg av leiligheter i Enebakk
Gnr/bnr: 5/140, 42 mfl. 2-4 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Flateby
Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av firmannsboliger i Enebakk, trinn 5
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av seniorboliger på Flateby i Enebakk
Fellesareal i fjerde etasje.
Nybygg av rekkehus i Enebakk, trinn 4
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Nybygg av barnehage i Enebakk
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.
Nybygg av industri/lager på Gran i Enebakk kommune
totalt ca. 77 dekar Gnr./bnr. 91/761 samt deler av gnr./bnr. 91/850, 91/846, 91/753 og 91/824
Nybygg av boliger på Ekebergdalen terrasse i Enebakk kommune
Det er planlagt 7 stk. 3-mannsboliger og planen åpner i tillegg for to eneboliger på BKS3.
Nybygg av rekkehus i Enebakk, trinn 3
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42. 9 rekkehusleiligheter og 8 leiligheter.
Nybygg av boliger på Flateby
Ca. 3,2 mål. Ansvarlig søker: Arkitektstua Mikkelsen AS.
Nybygg av eneboliger i Enebakk, trinn 6
Tidligere områdesnavn Kvernstua. Gnr/bnr: 91/1, 6, 24, 117, 376, 405, 638 og 127/42.
Uttak av masser samt oppfylling av område i Enebakk
Område for anleggsvirksomhet, massemottak/-oppfylling, uttak av fjell og etterbruk landbruk, jord- og skogbruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.