Alle planlagte byggeprosjekter i Ål

Nybygg av hytter i Ål
Totalt ca. 1300 daa. 46 tomter till salg.
Nybygg av kjøreveg med tilhørende gang- og sykkelvei i Ål
Gnr/bnr: 112/15, 111/13, 111/45, 111/12, 4000/4 og 111/10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.