Alle planlagte byggeprosjekter i Kautokeino-Guovdageaidnu

Etablering av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur i Kautokeino kommune
Det tillates hytter i moderne stil, men hyttene skal allikevel være tilpasset omgivelsene, terrenget og underordnes naturpreget i området. Bebyggelsen skal ha mørke, matte og naturlige farger tilpasset nabobebyggelsen. Tak skal tekkes med mørke matte flater eller ha torvtak
Etablering av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur i Kautokeino kommune
Det tillates hytter i moderne stil, men hyttene skal allikevel være tilpasset omgivelsene, terrenget og underordnes naturpreget i området. Bebyggelsen skal ha mørke, matte og naturlige farger tilpasset nabobebyggelsen. Tak skal tekkes med mørke matte flater eller ha torvtak

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.