Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestby

Utskiftning av eksisterende VA-anlegg i Vestby kommune
Utskifting av eksisterende VA-anlegg med graving av konvensjonell grøft og utblokking av nytt VA-anlegg. Ledningstrekkkene er fra Vestbyhallen til Gretes vei og fra Risil Ungdomskole – Johan Herman Wessels vei, total lengde er, ca 800 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.