Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ullensaker

Riving og ombygg av eksisterende retail arealer på Oslo Lufthavn Gardermoen
Andre kommersielle (retail) arealer i forbindelse med leietager skifte i 2022-2023. Prosjektene vil bestå av riving av eksisterende retail arealer og ombygging av arealene til nye leietagere. Ombygging skal gjennomføres i samarbeid med leietager.
Oppgradering av grensekontroll på Oslo Lufthavn Gardermoen
Entry Exit Systems (EES): Oppgradering av grensekontroll på OSL.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Viken
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Utskifting av kunstgressdekke i idrettspark i Jessheim
Utskifting av kunstgressdekke til miljøvennlig dekke.
Tilretteleggelse for massemottak for rene masser i Ullensaker kommune
Planområdet ligger mellom Trondheimsvegen, fv.1551 og jernbanen/hovedbanen sør for Bondal bru. Det utgjør ca. 80 da og består i dag av dyrket mark og to små skogteiger.
Etablering av hovedtavler ved militærforlegning i Viken
3 stykk hovedtavler til Sessvollmoen leir.
Etablering av prefabrikkerte blåsekjølerom til sentralkjøkken ved bo- og aktivitetssenter på Jessheim i Ullensaker kommune
Levering av to stk. prefabrikkerte blåsekjølerom til sentralkjøkkenet på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.