Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ullensaker

Trafikksikkerhetstiltak på Fv 454 i Ullensaker
Delvis regulert. Er på marginallisten over prioriteringer på skoleveger. 1,2 km. Bakkevegen/MIX Roma brusutsalg- Hilton/Kløfta tettstedgrense.
Universell utforming av plattformer på bussterminal på Kløfta i Viken
Oppgradering av 2 gjenstående bussoppstillingsplasser i henhold til kravene om universell utforming på Kløfta bussterminal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.