Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ringerike

Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Ringerike kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Utvidelse av produksjonslokaler i Ringerike
Østre del av planområdet . Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Utvidelse av produsjonslokaler i Ringerike
Sørvest for Randsfjordbanen. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Riving og sanering av tre større bygg, samt et lite bygg i Ringerike kommune
Rivning og sanering av tre større bygg, samt et lite bygg i Ringerike kommune. Byggene kommunen skal rive er et eldre skolebygg i Hønegata 9, et hus og en låve i Kragstadveien 41 og et større skolebygg i Osloveien 2. Det foreligger nye miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner for bygningene og tilhørende anlegg. Det er også et mindre toalettbygg (67 m2), beliggende i Søndre park som skal saneres
Oppgradering av lekeområder på 7 ulike skoler i Ringerike kommune
Skoler som inngår i dette prosjektet er Tyristrand skole, Veien skole, Vang skole, Helgerud Skole, Sokna skole, Hallingby skole og Nes skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.