Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ringerike

Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Til- og ombygg og tilpasninger av kontor og dagaktivitetsenter Aurora på Kilmoen
Samlokalisering av arbeidsmarkedsbedriften Menova AS og det kommunale dagaktivitetssenteret Aurora.
Ombygg og tilbygg av næringsareal i sentrum av Hønefoss
Gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430
Opprusting av grusvei og etablering av ny vei i Hønefoss
Opprusting av ca. 2,7 km eksisterende grusveg (Gaupeskardvegen) samt bygging av ca. 2,0 km ny veg med teknisk grøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.