Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rakkestad

Oppgradering av vannverk/vannbehandlingsanlegg på Fladstad i Rakkestad
Stort behov for oppgradering av Fladstad vannverk, da deler av driftsenhetene er gammelt og slitt. Utbedring og oppgradering av gammel råvannspumpestasjon ved Rakkestadelva i Kirkeveien. Gjennomgang og oppgradering av inntak av råvann i elva og overføringsledning til pumpehus.
Rehabilitering av bru i Rakkestad
Bruvask, påstøp av landkar, samt etablering av nytt topp- og vegrekkverk. Brua ligger på Murtnesveien og går over Stekeelva i Rakkestad kommune. Nærmeste gateadresse er Murtnesveien 54, 1892 Degernes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.