Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rakkestad

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Rakkestad som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Vegarbeider og byggmontasje ved Nittedal stasjon i Nittedal kommune
Prosjektet består av vegarbeider som bl.a. nedsenk av veg under jernbanebru, tilpasning av VA og drenering, tilpasning av eksisterende rampe til en ny fortauhøyde, parkeringsplass, i tillegg til bygging av ny støttemur, montasje av sykkelhotell, planting av hekk, istandsetting av pakkhus, m.m.
Flomreduserende tiltak i Lørenskog kommune
Prosjektene gjennomføres som tre separate prosjekter, og vil fremlegge egne saker for beslutning om gjennomføring. Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – boring og VA trase Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – fordrøyningsbasseng Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – gatenettet
Etablering av solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.